Queen of Sheba Health Services is een Non-Governmental Organisation (NGO) in Gushegu, Noord-Ghana.

Ons motto is om ‘Leven te brengen met Liefde’ in het bijzonder voor moeders en kinderen.

Onze visie is dat de liefde van Jezus zichtbaar wordt doordat families in Ghana floreren door veilige zwangerschappen en geboortes in waardigheid voor alle moeders en baby’s.

Onze missie is om met de aandacht voor gezondheid van moeder en kind:

  • Kwalitatief goede en betaalbare Medische zorg te leveren vanuit een holistische en respectvolle benadering
  • Gezondheidsvoorlichting te geven aan zwangere vrouwen, hun partners en de bredere gemeenschap
  • Gezondheidswerkers te Trainen zodat zij hun professionele kennis en vaardigheden verbeteren
  • Wetenschappelijk Onderzoek te doen

Lees hier meer over hoe we dat vormgeven.

Queen of Sheba Health Services is opgericht in februari 2020 door Gerben en Dorien Boon, nadat zij sinds januari 2016 met hun gezin in Ghana hebben gewoond en gewerkt. Samen met Dr. Abukari Yakubu en Mw. Abigail Nasimong vormen zij het bestuur van de NGO.

Hoewel de moeder- en kindsterfte in Ghana in de afgelopen jaren is gedaald, is de verbetering in de afgelopen 10 jaar afgevlakt. In Ghana overleed in 2018 ongeveer 1 op de 325 zwangere vrouwen ten gevolge van de zwangerschap. In Nederland overleed in datzelfde jaar 1 op ruim 14.000 zwangere vrouwen. In datzelfde jaar overleden in Ghana ongeveer 1 op de 36 levend geboren baby’s in de eerste maand na de geboorte. In Nederland overleed toen 1 op de 500 baby’s.

De hoge moeder- en kindsterfte wordt deels veroorzaakt doordat vrouwen niet of te laat naar het ziekenhuis gaan tijdens hun zwangerschap en de geboorte. Maar ook de kwaliteit van zorg in veel zorginstellingen is niet voldoende. Om de gezondheid van moeder en kind te verbeteren, is het daarom belangrijk dat vrouwen en kinderen tijdig medische zorg zoeken. En dat de zorg die ze ontvangen betaalbaar en van goede kwaliteit is. Dat is de uitdaging die Queen of Sheba Health Services aan wil gaan.

Gelukkig doen we dat niet alleen, maar samen met onze partners.

Om de redenen om niet naar een ziekenhuis te gaan te begrijpen en om aan te kunnen sluiten bij de lokale behoeften, heeft Gerben met de hulp van verschillende medische studenten onderzoek gedaan. Hierdoor hebben we een goed beeld gekregen van de cultuur, de overtuigingen, de praktijk en problemen rondom zwangerschap en geboorte in Gushegu.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek is de visie geboren om een moeder-kind kliniek op te richten met de focus op verloskundige zorg: ‘Queen of Sheba Maternity Clinic’.
De NGO heeft hiervoor een mooi gelegen stuk land kunnen verkrijgen net buiten Gushegu. De plannen en tekeningen voor de kliniek zijn gemaakt en we zijn in januari 2024 begonnen met de bouw! Helpt u ook mee om de kliniek af te bouwen?