Gushegu Municipality is een van de Districten van de Northern Region in Ghana. Er wonen naar schatting zo’n 136.000 mensen en met een zwangerschaps-percentage van 4% worden er jaarlijks ruim 5.500 zwangerschappen verwacht. Gushegu Municipality Hospital is het ziekenhuis die de meeste van deze zwangerschappen begeleid, samen met een aantal gezondheidsposten in de regio. Veel vrouwen komen echter maar een of twee keer tijdens hun zwangerschap voor controle en bijna 1 op de 5 vrouwen komt pas in het derde trimester voor het eerst voor een check-up. Slechts 41% van de vrouwen die zich registreren voor verloskundige zorg, komt 4 keer of vaker op controle. Ook bevalt slechts tussen de 25 en 35% van de vrouwen in het ziekenhuis onder begeleiding van een verloskundige.

In Ghana is de Moeder en Kindsterfte de afgelopen decennia gedaald. De daling van de sterfte is echter gestagneerd. Het is bekend dat verloskundige zorg tijdens de zwangerschap en professionele begeleiding rondom de bevalling de moeder en kindsterfte terugdringt. Om ervoor te zorgen dat meer vrouwen toegang krijgen tot deze zorg en deze ook willen ontvangen, heeft Queen of Sheba de visie om een kraamkliniek op te richten die aansluit bij de behoeften van de lokale bevolking: ‘Queen of Sheba Medical Center’.

Om die reden heeft Gerben Boon, samen met 6 Nederlandse medisch studenten, in 2018 en 2019 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd in de Gushegu Municipality. Zij hebben onderzoek gedaan naar de culturele gebruiken rondom zwangerschap en bevalling en de redenen van zwangere vrouwen om al dan geen medische zorg te zoeken rondom zwangerschap en bevalling. Ze zijn in gesprek gegaan met zwangere vrouwen, hun partners en familieleden. Ook belangrijke personen in de gemeenschap zoals chiefs, traditionele vroedvrouwen, ziekenhuispersoneel en religieuze leiders hebben we hierover gesproken. Op deze manier is een goed beeld verkregen van de behoeften van de lokale bevolking en de barrières en kansen ten aanzien van medische zorg rondom zwangerschap en geboorte. Deze gegevens willen we gebruiken om het Medical Center hierbij aan te laten sluiten.

Iedere student heeft een eigen verslag geschreven van het onderdeel waar zij onderzoek naar gedaan hebben. Lees hier hun verslagen:

Categorieën: Queen of Sheba