Onze visie

Queen of Sheba Health Services heeft de visie dat elke vrouw veilig zwanger kan zijn en in waardigheid kan bevallen en dat alle kinderen gezond op kunnen groeien. Hierdoor hopen we dat families zullen floreren en daarmee de liefde van Jezus zichtbaar wordt.

We hopen met Queen of Sheba Medical Center een leidend voorbeeld te worden van kwalitatief goede, respectvolle en betaalbare verloskundige zorg in Ghana.

Het probleem

Hoewel de moeder- en babysterfte in Ghana sterk is verminderd, is deze nog steeds relatief hoog. Ook gaat is de verbetering in de afgelopen jaren langzamer dan voorheen, ondanks veel inspanningen om de gezondheid van moeder en kind te verbeteren. Er moet nog veel gebeuren om de Sustainable Development Goals voor de moeder- en kindsterfte te halen: moedersterfte minder dan 70 per 100.000 en een neonatale sterfte van minder dan 12 per 1000 levendgeborenen.

Moeder- en kindsterfte heeft veel impact op families en de samenleving als geheel. Wanneer moeders en hun kinderen gezond zijn, draagt dat bij aan de ontwikkeling en bestrijding van armoede.

In de Northern Region en in Gushegu is de sterfte hoger dan het landelijk gemiddelde. Vrouwen komen vaak pas laat in hun zwangerschap op controle. Ze bevallen nog vaak thuis onder leiding van een traditionele vroedvrouw, mede omdat een kliniek onbereikbaar is door slecht begaanbare wegen. Maar ook in de klinieken en ziekenhuizen zijn er problemen met de beschikbaarheid van materialen, bedden en personeel. Veel mensen zijn ontevreden over de kwaliteit van zorg, de bejegening door zorgverleners en het gebrek aan privacy. Een vrouw kan meestal niet zelf beslissen of en wanneer zij naar het ziekenhuis gaat voor medische zorg. Ook is de kennis over zwangerschap en geboorte beperkt, waardoor de meeste mensen niet op tijd besluiten om zorg te zoeken.

De oplossing

Natuurlijk is de oplossing niet eenvoudig. Het is belangrijk dat er op verschillende gebieden verandering komt. Verbetering van infrastructuur en goede scholing is voor de lange termijn essentieel en een belangrijke taak voor de overheid. Het vergroten van de zorgcapaciteit en het opleiden van voldoende gezondheidswerkers is noodzakelijk, zeker gezien de snelle bevolkingsgroei in Ghana.

Daarnaast is gezondheidsvoorlichting belangrijk, zodat vrouwen en hun partners beter kunnen inschatten wanneer zij medische zorg nodig hebben.
Ook training van zorgverleners, gericht op praktische en professionele vaardigheden, kan de kwaliteit van zorg verbeteren.

Waarom een kliniek?

Op dit moment wordt alle zorg in Gushegu Municipality geleverd door overheidsinstellingen van Ghana Health Service: Gushegu Municipality Hospital, twee Health Centers en verschillende kleine gezondheidsposten; zogenoemde CHPS-compounds (CHPS staat voor Community Health and Planning Services). Bij deze instellingen melden zich jaarlijks ruim 7000 zwangere vrouwen voor verloskundige zorg, waarvan zij van ongeveer de helft ook de geboorte begeleiden. Er is gelukkig een toenemende trend dat mensen willen bevallen in een zorginstelling, maar de capaciteit qua bedden en personeel schiet vaak te kort. Het is dus belangrijk dat er meer bedden komen waar vrouwen kunnen bevallen.

Daarnaast zijn de huidige zorginstellingen gebouwd met vooral de zorgverlener in gedachte. Er is weinig privacy en (mede daardoor) beperkte mogelijkheid voor familieleden om aanwezig te zijn bij de geboorte. Vrouwen liggen vaak met meerdere anderen op een kamer tijdens het opvangen van de weeën en moeten voor de geboorte naar een andere kamer lopen als ze persdrang hebben. Hoewel veel mannen schroom voelen om aanwezig te zijn bij de geboorte, is het ook niet mogelijk omdat hun vrouw niet alleen op een kamer ligt. Queen of Sheba Medical Center wil graag verloskamers maken waar dit wel kan.

Door onafhankelijk van de overheid te functioneren, is het mogelijk om de kwaliteit van zorg te garanderen, door adequate bevoorrading van materialen en het onderhoud van apparatuur. Ook het trainen van vaardigheden van personeel en het bevorderen van hun functioneren is beter te realiseren in een privé instelling.

Ons doel

Ons doel is om per 2022 een effectief opererend medisch centrum te hebben waar kwalitatief hoge medische zorg geleverd wordt en essentiële echografie, laboratorium en apotheekdiensten worden verleend.
We willen na 10 jaar 1000 bevallingen per jaar begeleiden in ons medisch centrum, en de bijbehorende verloskundige zorg tijdens de zwangerschap en na de geboorte verlenen.

Onze strategie

Queen of Sheba Medical Center zal als een non-profit privé kliniek opereren. Vanuit een holistische en respectvolle benadering zal er zorg geleverd worden, met de focus op goede kwaliteit en betaalbaarheid. We willen zoveel mogelijk samenwerken met Ghana Health Service en onze activiteiten op hen afstemmen.

Op termijn is de bedoeling dat de kliniek onafhankelijk van buitenlandse fondsen kan draaien. Hiervoor zullen we de zorg niet gratis kunnen maken en zullen we inkomen genererende activiteiten moeten ondernemen. Hiernaast is het belangrijk om geaccrediteerd te worden voor de National Health Insurance Scheme in Ghana en om een partnership aan te gaan met de Christian Health Association Ghana.

Het ontwerp

We hebben een ontwerp gemaakt voor Queen of Sheba Medical Center met de toekomst in gedachten.

In de eerste fase willen we twee units bouwen: een polikliniek en een verlosafdeling. In de polikliniek komen spreekkamers en onder andere een apotheek, laboratorium en trainingsruimte. Op de verlosafdeling komen 6 kamers die flexibel als 1-persoons verloskamer of 2-persoons opnamekamer kunnen dienen met daarnaast nog een 4-persoons opnamekamer. Ook zal er een familieruimte zijn.
Graag zouden we ook stafaccommodatie bouwen in de eerste fase, zodat het personeel dicht bij het werk woont.

In de tweede fase zouden we kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld een operatie-complex of meer opname afdelingen.

Wat er al is

Queen of Sheba Health Services heeft een stuk land kunnen krijgen zo’n 3 km van het centrum van Gushegu. Het land ligt langs een goed verharde doorgaande weg op een heuveltop. Het is in totaal 8 acres (+/- 3,5 hectare) groot en ligt in het gebied van het dorpje Yepalsi.

Wat er nodig is

Om dit te kunnen realiseren hebben we mensen, bedrijven en fondsen nodig die willen investeren in de gezondheid van moeder en kind in Ghana.

Deze investeringen hebben we nodig op drie gebieden: de bouw van de kliniek, de inrichting en apparatuur, en de lopende kosten in de eerste jaren tot de kliniek op de eigen inkomsten kan draaien.

Hoe kunt u helpen?

Er zijn verschillende manieren waarop u kunt bijdragen aan de realisatie van Queen of Sheba Medical Center.

Natuurlijk hebben we financiële middelen nodig, waarvoor donaties van harte welkom zijn! Maar het is ook mogelijk om bepaalde (bouw)materialen te leveren, meubels voor de inrichting of medische apparatuur. Of misschien kunt u ons in contact brengen met een bedrijf of een fonds die zou willen steunen. Zo kunnen we samen de gezondheid van moeder en kind verbeteren in Ghana!