Queen of Sheba Health Services heeft vier speerpunten:

  • Medische zorg
  • Voorlichting
  • Training
  • Onderzoek

Lees hier wat we doen op elk van die gebieden!

Medische Zorg

We zijn druk bezig met het opzetten van ‘Queen of Sheba Medical Center‘. We willen deze kliniek gaan bouwen net buiten Gushegu. Hier zal verloskundige zorg geleverd gaan worden en daarnaast zullen mensen terecht kunnen voor basale gezondheidszorg. We hopen essentiële laboratoriumtesten en echografie uit te kunnen gaan voeren.

We vinden het belangrijk dat de kwaliteit van zorg hoog is, terwijl het toch bereikbaar en betaalbaar is voor de mensen in Gushegu. Door de manier waarop we de kliniek vormgeven, willen we zorgen voor voldoende privacy voor de vrouwen en ook ruimte voor hun echtgenoten. Ook een respectvolle benadering met aandacht voor de lokale cultuur is belangrijk.

Queen of Sheba Medical Center zal daarom individuele verloskamers hebben, waar vrouwen hun hele bevalling kunnen blijven met een familielid die hen ondersteund; een (schoon)zus, traditionele vroedvrouw of haar echtgenoot. Niet voor alle mannen is het cultureel geaccepteerd om bij de bevalling aanwezig te zijn, dus voor hen zal er ook een familieruimte zijn waar ze kunnen wachten.

De tekeningen en plannen voor de kliniek zijn al in een ver stadium en we hopen binnenkort voldoende fondsen binnen te hebben om met de bouw te kunnen beginnen.


Voorlichting

Kennis over zwangerschap, geboorte, gezondheid en ziekte is enorm belangrijk om de gezondheid van moeder en kind te bevorderen. Wat zijn alarmsignalen bij een baby? Wanneer moet je naar het ziekenhuis als je zwanger bent? Waarom is preventieve zorg nuttig? Hoe kun je je goed voorbereiden op een bevalling?

Allemaal vragen die een goed antwoord nodig hebben. En omdat vrouwen afhankelijk zijn van hun echtgenoten om naar het ziekenhuis te kunnen, is het belangrijk dat zowel mannen als vrouwen hier meer kennis over krijgen.

Maar ook andere personen in de gemeenschap hebben veel invloed op de keuzes die mensen maken: dorpshoofden, traditionele vroedvrouwen en genezers, religieuze leiders, oudere mannen en vrouwen in de familie. We willen daarom ook met deze mensen in gesprek om de lokale cultuur goed te begrijpen en samen met hen tot cultureel geaccepteerde oplossingen te kunnen komen.


Training

Om goede zorg te kunnen leveren zijn zorgverleners onmisbaar. Naast kennis zijn vaardigheden ook essentieel. Bepaalde handelingen leer je nou eenmaal niet uit een boek: het doen van een bevalling, het hechten van een wond, het beademen van een pasgeboren baby.

Goed getrainde zorgverleners zullen de kwaliteit van zorg ook op een hoger plan brengen door hun collega’s ook weer te kunnen trainen. Queen of Sheba wil daarom inzetten op praktische training van verloskundigen, verpleegkundigen en andere zorgverleners; zowel van onze eigen kliniek als daarbuiten.

Mensen uit het buitenland kunnen ook langskomen om trainingen te geven, maar ook om te leren van het zorgpersoneel in Ghana; we kunnen altijd wat van elkaar leren!


Onderzoek

Voor de oprichting van Queen of Sheba Health Services heeft Gerben Boon onderzoek gedaan naar zwangerschap en geboorte in Gushegu, om de lokale situatie beter te begrijpen.

We willen graag doorgaan met het doen van onderzoek om de gezondheid van moeder en kind beter te maken. Wat zijn precies de problemen? Wat zijn mogelijke oplossingen? Welke oplossingen werken en welke niet? Hoe kunnen ontwikkelingen binnen de geneeskunde worden toegepast in Ghana?

Dat zijn vragen die we samen met Ghanese professionals en buitenlandse studenten willen gaan uitzoeken.