‘Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.’
Mattheus 7

Beste vrienden en familie,

De afgelopen weken is er veel gebeurd in Gushegu! We hebben twee keer bezoek gehad vanuit Nederland van mensen die meedenken en meehelpen met de planning en realisatie van de kraamkliniek van Queen of Sheba. We hebben hier enorm veel aan gehad en het heeft het proces ook in een stroomversnelling gebracht.
Daarbij zijn ook de bouwtekeningen van de architect in Ghana inmiddels klaar, waardoor we de aanvraag van de bouwvergunning hebben kunnen opstarten. Komende december krijgen we opnieuw bezoek uit Nederland van iemand die ons wil helpen het terrein bouwrijp te maken, een opslag te bouwen en de funderingen van de kliniek uit te zetten. Ook zijn we concreter in gesprek met donoren om de financiering voor de bouw van de kliniek zelf rond te krijgen.

Het is bemoedigend om te zien dat onze visie om moeders en kinderen een veilige plek te bieden om in waardigheid te kunnen bevallen steeds concretere vormen aanneemt!

Ontwerp Kraamkliniek

Met hulp van een Ghanese architect hebben we een goed uitgewerkt ontwerp gekregen van de kraamkliniek. Klinieken en ziekenhuizen worden in Afrika veel gelijkvloers gebouwd, omdat dit structureel eenvoudiger is en land en ruimte minder schaars in dan in het Westen.

Het ontwerp is geïnspireerd op de manier waarop lokale compound huizen worden gebouwd: een grote ronde hut, die de ‘zong’ genoemd wordt, waar gasten worden ontvangen en officiële zaken worden afgehandeld. Bij de kliniek is dit de hoofd entree, en worden hier de registratie, administratie en triage verricht.
Vervolgens zijn er in een lokaal huis een aantal ronde hutten in een cirkel om een centrale binnenplaats. Hier wonen en slapen de verschillende familieleden, terwijl op de binnenplaats het gezamenlijke dagelijks leven zich afspeelt. Bij de kliniek is dit het poliklinische gedeelte met zeshoekige spreek- en onderzoekskamers rondom een overdekte wachtruimte.
Modernere huizen worden tegenwoordig veelal in een vierkant gebouwd om een centrale binnenplaats. Op dit ontwerp is de verlosafdeling gebaseerd. Hier bevinden zich de opname kamers, de verloskamers en de ondersteunende ruimtes.

We zijn erg enthousiast over het ontwerp, omdat het zowel functioneel als huiselijk is.

Bouwvoorbereidingen

Voordat de kliniek gebouwd kan worden, moeten al de nodige voorbereidingen worden getroffen. Er zijn gelukkig een aantal mensen die hier ervaring mee hebben (zowel uit Ghana als Nederland), die hierin meedenken en meehelpen. Zo moeten struiken en ander groen verwijderd worden en hebben we in kaart gebracht waar de grote bomen staan, zodat we deze zoveel mogelijk kunnen sparen. Ook de wortels moeten uit de grond gehaald worden, omdat bosjes anders weer snel terug groeien. Dat is nog een hele klus, omdat de grond rotsachtig is en de wortels groot zijn en diep zitten vanwege het droge klimaat.

Eind van deze maand willen we ook de funderingen van de verschillende gebouwen uitzetten met behulp van laser apparatuur, zodat de basis van de kliniek goed staat. Wanneer het fundament goed is gelegd, is de rest van de bouw een stuk eenvoudiger. Ook willen we een opslag bouwen voor tijdens de bouw van de kliniek zelf. Hier kunnen dan de bouwmaterialen, het cement en andere dingen worden opgeslagen. En een veranda erbij wordt dan een werkplek in de schaduw voor de bouwers. We willen er ook een kamer in maken voor de beveiliging om op het terrein te passen en een kamer om overleg te kunnen hebben. Na de bouw van de kliniek kan dit gebouw nog steeds dienst doen voor de beveiliging en algemene opslag.

We zijn enorm blij dat we nu concreet aan de slag kunnen met het realiseren van de kraamkliniek.

Fondsenwerving

Nu de bouwtekeningen klaar zijn, kunnen we ook een goede inschatting gaan maken voor het benodigde budget en kunnen we een lokale aannemer selecteren die de kliniek kan gaan bouwen. Na de bouw moet de kliniek ook nog ingericht worden met meubilair en (medische) apparatuur. Gelukkig hebben we al verlosbedden en echo apparatuur gedoneerd gekregen van twee Nederlandse ziekenhuizen!
Verder is er natuurlijk nog een aanzienlijk bedrag nodig om de kliniek daadwerkelijk te kunnen realiseren. We zijn in gesprek met donoren en het aanschrijven van fondsen hiervoor, maar dit proces kost tijd.

We hebben er vertrouwen in dat we op termijn de kliniek financieel zelfvoorzienend zal zijn, maar op dit moment hebben we uw hulp nodig om te kunnen starten.

Helpt u mee om de bouw deze kerstvakantie te kunnen starten?

Draag ook uw steen(tje) bij aan de bouw van
de kraamkliniek van Queen of Sheba Health Services
en bevorder hiermee de gezondheid van moeders en kinderen in Ghana!

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer:

NL32 RABO 0179 5943 97
t.n.v. Project Share Nederland
o.v.v. Queen of Sheba

of doneer via deze link of QR-code:

Project Share Nederland is een ANBI geregistreerde stichting;
giften zijn belasting aftrekbaar

Heeft u vragen over de plannen? We beantwoorden uw vragen graag; stel ze hier aan ons!
Bedankt voor uw betrokkenheid en steun!

Groet en zegen,

Gerben en Dorien Boon
Queen of Sheba Health Services

Categorieën: Queen of Sheba